Parampara Album Free Download

  • Title: Parampara
  • Artist: Various Artists
  • Genre: Devotional & Spiritual
  • Total Track: 16
  • Release Date: December 31, 1938

Track List:

1

Ei To Madhobi Tole by K C Dey

2

E Ghor Rajani Meghaghata by Kamala Jharia

3

Bandhu Hey Kina Se Tomar Prem by Sephali Chakraborty

4

Kiba Marakata Manju Manu Mukhamandala by Ratneswar Mukherjee

5

Je Mor Anger Pabon by Chhabi Banerjee

6

Shunoite Kanu Murli Rab Madhuri by Tusharkana Pal

7

Sakhi Kahare Kohibo by Maya Basu

8

Abhoran Paraite by Pravash Chandra Dey

9

Kishori Baani Shuniya by Pratima Banerjee

10

Sakhire Amar Emon Bandhab by Chhabi Banerjee

11

Naba Jaladharatanu by Kamala Pattadar

12

Manochorar Banshi by Maya Basu

13

Lalita Go Dhik Rahu Jibane by Pratima Banerjee

14

Gopale Sajaite Nandorani by Pravash Chandra Dey

15

Raike Sajaichhe Bhale by Anima Sengupta

16

Neelatpal Shreemukh Mandal by Rathindra Ghosh Chhabi Banerjee