Karunisavva Jaladhigere Doddavva Chikkavva Album Free Download

  • Title: Karunisavva Jaladhigere Doddavva Chikkavva
  • Artist: Gangotri Rangaswami & Archana Udupa
  • Genre: Devotional & Spiritual
  • Total Track: 20
  • Release Date: January 1, 2010

Track List:

1

Aliya Aliya by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

2

Amma Chikkamma by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

3

Avva Ninna Karune by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

4

Banniriyavva by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

5

Bhakta Moreyalli by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

6

Chowdeshavari Kshetrakke by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

7

Doddammana Kathe Kelari by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

8

Entha Karune Neenavva by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

9

Hulivahanaveri by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

10

Jaladigere Amma Suprabhata by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

11

Nakshtraarathri by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

12

Pallakki Banthavva Pallakki by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

13

Ranga Kunithava Kande by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

14

Sarva Mangala Mangalyee by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

15

Shakti Stotramaala by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

16

Shatamanam Bhavathi by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

17

Thapadinda Echheddu by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

18

Thayillada Tavarina Koosu by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

19

Ujjaini Kshetradhage by Gangotri Rangaswami Archana Udupa

20

Ujjaini Thayige Singara by Gangotri Rangaswami Archana Udupa